DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Durant un mes, un grup d’estudiants dels instituts d’Osona tenen l’oportunitat de participar del projecte Forma’t a l’Sàhara, que dona l’oportunitat a joves de la nostra comarca de conèixer de prop la realitat dels refugiats sahrauís

ÀREA D’ACTUACIÓ:

Institus d’Osona de graus profesionals i camps de refugiats sahrauís de Tindouf d’Argèlia. Wilaya d’Auserd

OBJECTIUS

Els objectius que persegueix el programa són diversos, un de general i diversos més específics:

Objectiu general

Conscienciar i sensibilitzar un grup de joves envers les conseqüències generades per  les desigualtats globals per tal que assumeixin una actitut crítica i responsable davant de les relacions Sud-Nord i del seu context vital.

Objectius específics

  1. Conscienciar als alumnes participants de la realitat social i econòmica dels països del Sud i en concret de la realitat dels campaments de refugiats sahrauís.
  2. Conèixer en profunditat la realitat històrica, social i política que determina la vida del poble sahrauí en l’actualitat.
  3. Donar a conèixer entre els joves la realitat dels nens sahrauís per tal de promoure futurs candidats a participar en el programa “Vacances en Pau” sent persona acollidora.
  4. Generar una pedrera de joves cooperants a Osona per tal que s’integrin a la xarxa de voluntariat del territori.

BENEFICIARIS

Ja s’ha dit que aquest projecte està destinat a alumnes que cursin un grau superior de Formació Professional; concretament es dirigeix als estudiants d’especialitats que permetin desenvolupar pràctiques sobre el terreny en algunes de les matèries que contemplen els seus estudis.

El programa Forma’t al Sàhara pretén fer arribar informació i formació de la seva naturalesa i dels seus objectius a un grup d’uns 100 joves cada any. Sobre els aspirants que manifestin la seva voluntat de participar en el programa es realitzarà una selecció fins obtenir un grup de quinze persones, que seran els que viatgin finalmente al terreny per realitzar les seves pràctiques.

La selecció dels participants és de gran importància atès que d’ella dependrà que els joves que hi participin tornin a la ciutadania i a les associacions del territori la inversió formativa que es fa en ells a través d’aquest programa.

També resulten beneficiats del programa les famílies sahrauis d’acollida que, en rebre els diners corresponents al cost de l’allotjament i la manutenció que proporcionen a cada grup de cinc participants i un monitor, obtenen uns ingressos humils però de gran importància per la supervivència de la familia.

METODOLOGIA

El programa es divideix en quatre fases principals:

Formació

Com ja hem comentat la nostra associació imparteix una formació als alumnes dels centres participants, per tal de donar a conèixer el conflicte sahrauí, les peculiaritats del projecte i el treball de la nostra associació.

A partir d’aquestes formacions els alumnes interessats a participar del projecte entren a formar part d’un procés de selecció

Selecció

En aquesta fase busquem identificar aquells candidats més idonis. El perfil buscat inclou el seu potencial de sensibilització, les seves capacitats per treballar en equip o la seva possible implicació futura a la xarxa associativa de la nostra comarca.

Aquest procés de selecció es realitza a partir d’una carta de motivació que han de redactar els candidats, així com d’una entrevista personal mitjançant la qual es pretén definir millor el perfil dels joves.

Viatge als campaments

Aquesta és la fase central de tot el projecte. Durant dues setmanes, els quinze joves realitzen una immersió en la cultura, la forma de vida i les institucions sahrauís. Per aconseguir-ho el programa els permet conviure amb famílies dels camps de refugiats, gaudint de la seva hospitalitat.

El temps que passen en els campaments es divideix, a parts iguals, en realitzar les seves pràctiques professionals, en la formació sobre el terreny, en visitar institucions i organismes, i en aprofundir en ells mateixos, analitzant en profunditat aspectes vitals de la seva vida. D’aquesta manera l’experiència acaba convertint-se en un viatge interior del qual tornaran totalment canviats.

Un dels aspectes crucials de l’experiència el constitueixen les dinàmiques de grup que es realitzen cada nit. En elles es plantegen i analitzen, de forma col·lectiva:

  • Les experiències viscudes durant el dia, la interpretació i valoració de cada participant.
  • Les reflexión personals derivades d’allò que s’ha vist o viscut que hagi pogut generar dissonàncies cognitives o culturals.
  • El funcionament del grup, tot destacant els comportaments positius i negatius dels quals es pot desprende algun aprenentatge.

Evaluació i retorn a la ciutadanía

Una vegada que el grup inicia l’experiència al terreny, l’avaluació del programa és diaria. A cadascuna de les assemblees diarias es valoren, de forma col.lectiva, els elements bàsics del projecte.

A l’última assemblea es planteja als participants una avaluació verbal i oberta de tots els aspectes del programa (informació, formació, coordinació, pràctiques, visites, allotjament, desplaçaments…), al mateix temps que se’ls demana que aportin propostes de millora.

Un cop retornats del viatge i instalats a les rutines quotidianes, als participants se’ls proporciona un full d’avaluació anònima i voluntària amb el prec que valorin qualitativament i quantitativament els aspectes claus del programa.

El retorn a la ciutadania de tota la inversió realitzada en els joves és la manera de mesurar l’efectivitat del projecte. Per poder quantificar una cosa tan genèric anualment es realitza una enquesta entre els participants d’edicions anteriors. A partir d’ella s’obtenen dades com la seva implicació en accions solidàries tant a la nostra associació com en altres, la seva participació en activitats de voluntariat, etc.

RESULTATS

La primera edició del projecte Forma’t al Sàhara es va dur a terme el mes d’abril de 2018. El resultat obtingut va superar totes les expectatives, tant per part dels organitzadors, com dels centres educatius i dels mateixos alumnes.

De l’enquesta realitzada entre els participants destaca la nota atorgada a tot el projecte, un 8,75.

Algunes valoracions particulars van resultar especialment significatives, com la d’un dels participants que va escriure:

“Aquí podem ser lliures, naturals, fora de l’establert, sense por a ser jutjats. Tenim temps per reflexionar sobre nosaltres i iniciar un procés de canvi.

Tenim temps per reflexionar i compartir experiències al campament, en les dinàmiques, punts de vista i elements que ens hem pogut perdre en visites i que són importants, ens hem emocionat, almenys jo, amb inquietuds del poble, pensaments o maneres de viure, les hem fet part de nosaltres, les hem sentit nostres, i, hem empatitzat amb ells i ens hem admirat davant de tanta resiliència.”