PROJECTE CONNECTA AL SÀHARA

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE — Volem millorar la xarxa informàtica dels camps de refugiats.

ÀREA D’ACTUACIÓ — Camps de refugiats sahrauís de Tindouf d’Argèlia. Wilaya d’Auserd.

sahara
Cooperació entre SINERGIA i COOOS per enviar ordinadors al sahrauis

Fes ara la teva aportació

Els teus diners aniran destinats íntegrament a aquest projecte

El projecte connecta al Sàhara pretén millorar la xarxa informàtica dels camps de refugiats. Per a això seleccionem material informàtic les condicions d’ús i característiques tècniques garanteixin un treball adequat amb aquests equips.

Objectius del projecte
1_ Seleccionar material informàtic en bones condicions d’ús per enviar-lo als camps de refugiats de Tindouf.
2_ Dotar els centres de treball (ràdios locals, escoles, ambulatoris …) sahrauís d’equips informàtics amb els quals realitzar el seu treball de forma mes eficient, permetent-connectar-se a internet.
3_ Facilitar als joves sahrauís l’accés a la formació en línia que actualment està disponible a internet de forma gratuïta.

A on va destinat aquest material?

Cooperacó Osona Sàhara recull els equips informàtics, els selecciona, revisa, formata i empaqueta per enviar-los als camps de refugiats de Tindouf, a Algèria. Tots els equips són enviats a la wilaya d’Auserd, des d’on es distribueixen entre els centres segons les necessitats de cadascú. La selecció dels centres es porta a terme pel Govern de la Wilaya seguint criteris com:
– Treball realitzat pel centre beneficiari.
– Benefici aportat pel centre a la comunitat.

Quines característiques tècniques han de tenir els equips informàtics?

L’embalatge i transport dels equips ho realitza la nostra associació amb les aportacions i donacions que rebem. És prioritari optimitzar els nostres recursos i enviar equips en bones condicions i que puguin ser útils al centre beneficiari. Per això hem d’assegurar de no malbaratar els costos d’enviament en materials que no puguin utilitzar-se. Creiem que el maquinari ha de complir les següents especificacions:

Ordinadors:

Encara que serveix qualsevol tipus d’equip (portàtil o sobretaula) és preferible l’equip portàtil ja que el cost de transport és molt menor. Els equips han de ser com a mínim:

Core 2 duo
RAM 3 GB

Impressores:

Han de ser de tinta i amb una qualitat d’impressió acceptable

Perifèrics:

Ratolins, teclats: serveixen de tot tipus
Pantalles: pel cost d’enviament han de ser pantalles planes.

En 2017 s’ha començat la recollida de material informàtic.

El 6 de juny passat de 2017 Pere Martínez, president de SINERGIA i Joan Canillas, president de COOOS, van signar un acord de col·laboració per donar suport a aquest projecte.

SINERGIA és una entitat que aplega 14 associacions del sector tecnològic de tot Catalunya, les quals agrupen 2.000 empreses del sector a les quals estan ocupades més de 25.000 persones. Tal com declaren en el seu bloc, aquesta iniciativa pretén anar més enllà d’una campanya puntual, buscant promoure i desenvolupar projectes d’assistència humanitària i programes de cooperació amb el poble sahrauí.

Esperem començar els enviaments a inicis de l’any 2018